Magazine Logo

ReAttach Therapie voor Autisme: een multimodale aanpak in de praktijk

Drs. Paula Weerkamp-Bartholomeus

WTA

ReAttach Therapie voor Autisme is een interventie die zich richt op het verbeteren van knelpunten die kunnen optreden bij het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Binnen de brede doelgroep van mensen met autismespectrumstoornissen bestaan grote individuele verschillen m.b.t. neuropsychologisch disfunctioneren (Ben-Sasson A., 2009). Mensen met autisme vertonen onderling sterke overeenkomsten in gedrag op basis waarvan zij gediagnosticeerd worden met een autisme spectrum stoornis. Elk individu met autisme ervaart echter specifieke problemen in het dagelijks functioneren wat maakt dat er op het gebied van begeleiding en behandeling veel behoefte is aan maatwerk (Blijd-Hoogewys, 2008). ReAttach gaat uit van een multimodale benadering waarbij een aantal belangrijke factoren in het neuropsychologisch functioneren (arousal, sensorische integratie, conceptvorming) een hoofdrol spelen. Praktijkonderzoek naar de behaalde resultaten met ReAttach van collega's die de interventie reeds binnen hun praktijk toepassen wijst erop dat naast een brede range van mensen met autisme ook cliënten met psychotrauma of Niet Aangeboren Hersenletsel baat kunnen hebben bij deze methodiek. Positieve meetresultaten bij een brede doelgroep kunnen er op wijzen dat deze multimodale benadering bij clienten verschillende effecten teweeg kan brengen. Op basis van de eerste onderzoeksresultaten veronderstel ik dat de ReAttach interventie meerdere mogelijkheden biedt tot verbetering van de informatieverwerking. ReAttach is een nieuwe experimentele therapie waarvan de resultaten positief schijnen. Er is echter nog veel onderzoek naar de ins en outs van deze interventie nodig. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website