Magazine Logo

De therapeutische relatie bij cliënten met autismespectrumstoornissen:

Besten, J. den; Bal, A.M.

WTA

De kwaliteit van de therapeutische alliantie blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van succesvolle behandeling voor uiteenlopende problematiek. Echter, over het belang van deze relatie in autismebehandelingen is vrijwel niets bekend. In deze verkenning is in kaart gebracht of het verzamelen van cliëntfeedback met de vragenlijsten Outcome Rating Scale (ORS; Miller & Duncan, 2000) en Session Rating Scale (SRS; Miller, Duncan, & Johnson, 2000) mogelijk is bij cliënten met autismespectrumstoornissen (ASS). Daarmee wordt belangrijk voorwerk gedaan in het vullen van een belangrijke kennislacune. Resultaten geven aan dat bij 11 cliënten er sprake is van een afname van problemen in het algemeen functioneren. Deze veelbelovende uitkomst biedt aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website