Magazine Logo

Diagnostisch onderzoek naar ASS bij volwassenen

Annelies Spek

WTA

De komst van de DSM-5 brengt de nodige veranderingen met zich mee op het gebied van ASS, waaronder het strenger hanteren van de diagnostische criteria. In het huidige artikel worden de bevindingen van een half jaar classificeren volgens de DSM-5 besproken. Bij de classificerende diagnostiek werd gebruik gemaakt van de ADI-R en het DSM-5 interview Autismespectrumstoornissen. De eerste ervaringen laten zien dat de DSM-5 criteria van ASS duidelijk en helder zijn geformuleerd, hetgeen als prettig wordt ervaren in het diagnostisch proces. Anderzijds is het op zijn minst ingewikkeld dat een deel van de mensen bij wie volgens de DSM-IV sprake is van ASS, niet meer voldoet aan de ASS-criteria van de DSM-5. Er is niet altijd sprake van een passende alternatieve classificatie en bij een deel van deze groep is het de vraag of de mogelijkheid voor zorg behouden blijft. Al met al wordt aan diagnostici geadviseerd alvast te anticiperen op het aanstaande gebruik van de DSM-5 in Nederland; om continuïteit in classificatie en (vooral) zorg zoveel mogelijk te garanderen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website