Magazine Logo

De sociale relatie in de ontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen: belichaamde processen

Charles Njiokiktjien en Catharina Anna Verschoor

WTA

Wij bespreken de zich ontwikkelende breinlichaameenheid (B-LE) en het daardoor belichaamde mentale apparaat, de basisstructuur van de geest. Dit is een werkmodel dat tegen het licht gehouden wordt van de historisch diepgewortelde scheiding tussen lichaam en onstoffelijke geest en de daarmee brekende paradigma's van Spinoza, Darwin en Freud. Het 19e eeuwse neurologische localisationisme en denken in syndromen heeft in de psychiatrie geleid tot Kraepelins classificaties die geen duidelijk uitzicht bieden op de pathogenese. De neo-Kraepeliaanse stroming met de arbitraire beschrijvende classificatie van vermeende ziekte-eenheden in de DSM dient daarom te worden vervangen door het idee van stoornissen in neuropsychologische subdomeinen, hun desintegratie en hun specifieke neurogenetische pathogenese. Gedragsneurogenetica heeft aangetoond dat er een breed spectrum van mogelijkheden bestaat, omdat de gedragsovereenkomsten en variabiliteit in individuen slechts deels genetisch van oorsprong zijn. Nieuwe hersen-gedragsparadigma's zijn ontstaan door de neuro-psychoanalyse en de ontdekking van de spiegelneuronen, terwijl neuropaleontologische en neuro-ethologische inzichten een construct van de geest gecreëerd hebben zonder onstoffelijkheid, maar met een interpretatie die een veelheid van hersentoestanden inhoudt. Daarbij geven vooral de door panksepp aangetoonde levenslang actieve emotionele basissystemen als neuraal equivalent van Freuds Id (das Es) een andere kijk op het mentale apparaat. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website