Magazine Logo

Acceptatie van de diagnose ASS en de rol van psycho-educatie daarbij

A.A. Spek, G.M. Boxhoorn

WTA

Er is nog weinig bekend over wat mensen met ASS helpt om hun diagnose te accepteren. In het algemeen wordt aangenomen dat psycho-educatie hiertoe bijdraagt, echter de effectiviteit van deze interventie is nog niet onderzocht. In het huidige onderzoek is aan mensen met ASS zelf gevraagd wat hen heeft geholpen bij het accepteren van hun diagnose. De resultaten laten zien dat met name lezen en nadenken over ASS en lotgenotencontact van belang zijn. Psycho-educatie wordt door slechts 19 % van de vrouwen en 24 % van de mannen benoemd als helpend. Op basis hiervan wordt geadviseerd om de bestaande psycho-educatie aan te passen aan de behoeften van mensen met ASS aan lezen en nadenken. Modules die qua inhoud en tempo meer afgestemd zijn op de individuele behoeften van mensen met ASS zijn wellicht effectiever in het acceptatieproces. Vervolgens is het van belang om de effectiviteit van de aangepaste psycho-educatie te toetsen door middel van gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek. SUMMARY Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website