Magazine Logo

De psychoseksuele begeleiding van jongeren met ASS: Toepassing van de Ik Puber-training

Kirsten Visser, Kirstin Greaves-Lord, Frieda Boudesteijn, Athanasios Maras, Esther van der Vegt

WTA

Door de vele lichamelijke, emotionele en sociale veranderingen en het belang van goede sociaal-communicatieve vaardigheden, is de adolescentie een moeilijke periode voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS). zij hebben specifieke begeleiding nodig om ervoor te zorgen dat ze de benodigde kennis, inzichten en vaardigheden verkrijgen voor een positieve puberteitsontwikkeling. Om deze reden is binnen Yulius de Ik Puber-training ontwikkeld; een individueel trainingsprogramma gericht op de puberteits- en seksualiteitsontwikkeling van jongeren met een ASS. Inmiddels hebben in een pilot- en een gerandomiseerde effectstudie ongeveer 100 jongeren de Ik Puber-training gevolgd. In dit artikel wordt beschreven (a) hoe jongeren met een ASS en hun ouders de training evalueren en (b) hoe trainers het protocol van de Ik Puber-training gebruiken, geïllustreerd met drie casusbeschrijvingen. Resultaten laten zien dat jongeren met een ASS en hun ouders een zeer positieve evaluatie van de Ik Puber-training geven en in het bijzonder de relatie met de trainer waarderen. Trainers blijken voor een groot gedeelte het protocol van de Ik Puber-training te volgen, en daarnaast kan de training ook voldoende worden aangepast om aan te kunnen sluiten bij de specifieke behoeften van een jongere. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website