Magazine Logo

Inleiding Special 'Behandeling van mensen met ASS'

Dr. Els M.A. Blijd-Hoogewys

WTA

Dit WTA-nummer betreft een special gericht op de behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Er zijn weinig behandelmethoden voor mensen met ASS die reeds als 'evidence-based' gekwalificeerd kunnen worden, dit onder andere omdat er nog relatief weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar het effect van dergelijke behandelingen (in Nederland). Een overzicht van aanbevolen, met name 'practice-based', behandelingen is te vinden in de multidisciplinaire richtlijn ASS bij kinderen en jeugdigen (Schothorst e.a., 2009) en die bij volwassenen (Kan e.a., 2013). In het CASS18+ boek over behandeling van volwassenen met ASS zijn meerdere behandelvormen verder toegelicht (Schuurman e.a., 2013b). In dit WTA-nummer staan vier artikelen over behandeling bij ASS. Drie artikelen gaan over behandelvormen bij volwassenen, namelijk 1) over psycho-educatie (Spek & Boxhoorn), wat een standaard onderdeel vormt binnen behandeling, 2) over ACT oftewel ‘Acceptance and Commitment Therapy’ (Mol) en 3) over schemagerichte relatietherapie (Walder). Deze laatsten zijn twee meer recent ontwikkelde behandelingen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website