Magazine Logo

Sociale vaardigheidstraining bij volwassenen met ASS

Hans van Essen, Ivonne van der Padt, Marijke Gottmer, Robert Lindeboom

WTA

Sociale vaardigheidstraining wordt regelmatig ingezet als interventie bij volwassenen met een autismespectrum stoornis, maar onderzoek naar de interventie is schaars. Het doel van deze studie is daarom een eerste aanzet te bieden in het bepalen van het effect van sociale vaardigheidstraining in groepsverband op het functioneren tijdens sociale interactie door volwassenen met ASS. Hiertoe is een niet-gerandomiseerde, gecontroleerd klinische studie opgezet, met drie meetmomenten verdeeld over zes maanden, waarbij de derde meting een follow-upmeting was. De interventie was een vijftien weken durende sociale vaardigheidstraining, met wekelijkse groepstrainingen van twee uur. Personen in de wachtlijstgroep kregen treatment-as-usual. In de interventiegroep namen negentien personen deel, in de wachtlijstgroep zestien. Follow-up tijdens de tweede meetronde werd verkregen van 59% (interventiegroep) respectievelijk 63% (wachtlijstgroep); follow-up tijdens de derde meetronde werd verkregen van 42% respectievelijk 6%. Tijdens de metingen werd informatie verkregen via afname van Inventarisatielijst Omgaan met Anderen met als subschalen Spanning tijdens sociaal contact en Frequentie van sociaal contact, de Sociale Steunlijst (discrepanties) en de WHO-Quality of Life (bref). Analyse werd uitgevoerd volgens intention to treat. De resultaten laten een opmerkelijke trend zien bij zowel de spanningssubschaal als de frequentiesubschaal; de interventiegroep verbetert sterker dan de wachtlijstgroep. De follow-upmeting doet vermoeden dat de effectiviteit van de Sociale Vaardigheidstraining na verloop van tijd weer afneemt. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website