Magazine Logo

DSM-5: een zegen of vloek?

Rutger Jan van der Gaag

WTA

17 mei 2013 vescheen de vijfde uitgave van de Diagnostic and Statistica! Manual van de American Psychiatrie Association. Bijna twintig jaar na DSM IV viel het te verwachten dat dit een bijzondere gebeurtenis zou zijn in de bescheiden kring van professionals en wetenschappers. Maar neen, het is een mediageniek evenement. Op de Bijbel en Harry Potter na het meest verkochte en vertaalde boek wereldwijd! Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Is DSM-5 een zegen die veel kansen biedt, of een vloek met allerlei bedreigingen? In deze beschouwing zullen de redenen en de misverstanden die tot deze dubieuze populariteit en maatschappelijke controversen hebben geleid, kritisch belicht worden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website