Magazine Logo

Diversiteit in empathie en sociaal gedrag

Dr. Anke Scheeren

WTA

Sociale beperkingen worden beschouwd als het kernprobleem van autismespectrumstoornissen (ASS). In mijn proefschrift bespreek ik de empathische vermogens van normaal intelligente kinderen en adolescenten met ASS, alsook individuele verschillen in hun sociale gedrag. Ten opzichte van leeftijdgenoten zonder ASS, presteerden deelnemers met ASS net zo goed op een inlevingstest (zogenaamde Theory of mind test) en toonden zij vergelijkbaar empathisch gedrag in een testsituatie. Dus het sociale disfunctioneren van normaal intelligente kinderen en adolescenten met ASS lijkt subtieler dan vaak wordt aangenomen. Daarentegen gaven ouders aan dat hun kind met ASS minder empathie zou tonen in reactie op andermans emoties en vonden we ook aanwijzingen voor een verminderde sociale motivatie bij sommige kinderen met ASS. Daarnaast wijzen de resultaten van dit promotieonderzoek op grote individuele verschillen in sociaal gedrag binnen het autisme spectrum. Een gebrek aan empathische responsiviteit of een gebrek aan sociaal initiatief zijn niet zo zeer universele kenmerken van ASS, maar lijken mede te worden gevormd door individuele kindkenmerken zoals leeftijd, temperament, en inhibitievermogen. Onderzoek naar de heterogeniteit in ASS is een noodzakelijke stap om een beter begrip te krijgen van het autisme spectrum. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website