Magazine Logo

Echtparen groepstherapie voor volwassenen met een autismespectrumstoornis

Marcel D. Jansen, Margo G.F.A. Versteijne, Sanne F.W.M. van den Bergh, & Hilde M. Geurts

WTA

Als er bij een van de partners van een echtpaar sprake is van een Autismespectrumstoornis (ASS), heeft dit grote invloed op de relatie. Om deze relatieproblemen te behandelen is er een interventie ontwikkeld, de zogenaamde (echt)parengroep. In deze exploratieve pilot studie wordt onderzocht of deelnemers baat hebben bij deelname aan deze (echt)parengroep. De verwachting was dat door de deelname aan de groepstherapie klachten zullen verminderen en de kwaliteit van de relatie c.q. het leven zullen verbeteren bij zowel de deelnemers met als zonder ASS. De partners (i.e., deelnemers zonder ASS, n=7) ervaren een toename in de relatietevredenheid en ze rapporteren geen verandering in hun eventuele lichamelijke of psychische klachten. De deelnemers met ASS (n=8) lijken direct na deelname aan de interventie een toename te laten zien van lichamelijke en psychische klachten terwijl deze klachten afnemen op langere termijn. Wat betreft kwaliteit van leven, of van de relatie, zien we bij de deelnemers met ASS geen veranderingen. Dit betekent dat we in deze pilotstudie aanwijzingen zien voor therapie effecten en het lijkt dus zinvol om dit behandelaanbod op een grotere schaal te onderzoeken. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website