Magazine Logo

Autisme anders bekeken: Een 'embodiment' benadering

Annika Hellendoorn, Lex Wijnroks, Emma van Daalen en Paul Leseman

WTA

Er is een trend in de psychologie gaande die ook is doorgedrongen in de theorievorming en het onderzoek naar autismespectrumstoornissen (ASS): het cognitivisme. Deze stroming heeft tot doel het openen van de 'black box', de werking van de menselijke geest. Het is niet toevallig dat de opkomst van deze stroming samenhangt met het begin van het computertijdperk. De menselijke geest bestaat volgens deze benadering uit allerlei mentale structuren, zoals werkgeheugen, die gedrag aansturen. Deze manier van denken is ook duidelijk terug te zien in de drie meest bekende theorieën over ASS: theory of mind theorie (Baron-Cohen, 1985), coherentie theorie (Frith, 1989; Frith & Happé, 1994) en executieve functietheorie (Ozonoff, Pennington, & Rogers, 1991). In de kern veronderstellen deze benaderingen een dualisme dat al veel langer bestaat: een scheiding tussen de geest (of brein) en het lichaam, de geest en het gedrag, de persoon en de omgeving (Leudar & Costall, 2009). Deze top-down verklaringen van ASS gaan dan ook over problemen in interne processen. Maar vormen deze interne processen daadwerkelijk cognitie? Als u eens denkt aan de laatste keer dat u danste, waar zat dan precies de dans? Zat de dans in u? In een mentale structuur? Nee, dans is iets wat we doen, we coördineren onze bewegingen met onze omgeving, de dans is niet iets in ons, maar bestaat in de interactie tussen een persoon en de omgeving (Barret, 2011, Noë, 2009). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website