Magazine Logo

Verslag Nationaal Autisme Congres

Suzanne Gerritsen en Geerte Slappendel

WTA

Op 15 maart vond in de Beurs in Rotterdam het 13e Nationaal Autisme Congres plaats. Tijdens verschillende lezingen en workshops lichtten experts uit wetenschap en praktijk de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van autismespectrumstoornissen (ASS) toe. professor Ina van Berckelaer-Onnes van de Universiteit Leiden opende het congres met een lezing over het verleden, heden en de toekomst van onderzoek en behandeling, thema's die de rest van de dag als een rode draad door het programma zouden lopen. Er was veel aandacht voor nieuw en vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek en de klinische implicaties daarvan. Hoe leveren de bevindingen uit dit onderzoek handvatten op voor behandeling en begeleiding in verschillende contexten? "Van behandelen naar kennis, van kennis naar behandelen”, aldus professor van Berckelaer-Onnes. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website