Magazine Logo

Maakt persoonlijkheids-diagnostiek onderscheid tussen McDD en BPS bij jongeren?

Mw. drs. S. Nonhebel, Mw. prof. dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, Dhr. dr. J. Heijmens Visser

WTA

Inleiding: Jongeren (13-21 jaar) met McDD of BPS kunnen op gedragsniveau min of meer hetzelfde beeld laten zien, terwijl de oorsprong, de onderliggende dynamiek en daardoor behandeling ervan wezenlijk anders is. Onderzocht werd of persoonlijkheidsonderzoek jongeren met McDD van jongeren met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) kan onderscheiden. Methode: Bij een (dag) klinische populatie bestaande uit 33 jongeren (17 McDD en 16 BpS) werden de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM) en de Minnesota Multiphasic Persona-lity Inventory- Adolescents (MMPI-A) afgenomen. Voor de interpretatie van de NVM, en de MMPI-A is gebruik gemaakt van de theoriegestuurde profielinterpretatie, zoals ontwikkeld door Eurelings-Bontekoe en Snellen (2010). Resultaten: De resultaten van deze exploratieve studie suggereren dat de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM) en de MMPI-A waarde lijken te hebben in het onderscheiden van jongeren met McDD van die met BPS. De prevalentie van het 'psychotische profiel' was hoger onder jongeren met McDD (17,6%) dan onder psychiatrische patiënten in het algemeen (8,0 %) en ook hoger dan onder de jongeren met BPS (0%). Jongeren met een BPS hadden allen een profiel dat valt binnen de 'borderline organisatie'. De resultaten dienen wel in studies met een grotere steekproef te worden gerepliceerd. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website