Magazine Logo

Autisme bij peuters: aspecten van vroege herkenning, diagnostiek en behandeling

Iris Servatius-Oosterling, PhD | Promotores: prof. dr. J.K. Buitelaar;prof dr. R.J. van der Gaag. Co-promotor: Dr. N.N.J. Lambregts-Rommelse

WTA

In dit proefschrift staan drie vragen centraal: 1) hoe kan vroege herkenning van autismespectrumstoornissen (ASS) worden gestimuleerd?; 2) wat is de waarde van verschillende screenings- en diagnostische instrumenten voor jonge kinderen?; en 3) wat is de effectiviteit van de experimentele Focus oudertraining voor peuters met een ASS? De resultaten laten zien dat vroege herkenning en diagnosestelling van ASS (voor de leeftijd van 36 maanden) absoluut mogelijk is, met name bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Diverse screeningsinstrumenten hebben beperkte voorspellende waarde in een hoog-risico groep, hetgeen het belang van accurate kennis en klinische alertheid van professionals onderstreept. In diagnostische procedures bij peuters heeft de ADOS (in vergelijking met de ADI-R en SCQ) de beste voorspellende waarde. Tenslotte is geen additioneel effect van de Focus oudertraining aangetoond als aanvulling op reguliere zorg. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website