Magazine Logo

Probleemgedrag bij jongens en meisjes

Dr. J.F. (Jolanda) Wielemaker en Prof. dr. F. (Fop) Verheij

WTA

In dit artikel wordt beschreven hoe een groep mannen en vrouwen die klinisch kinderpsychiatrisch werden behandeld voor onder andere hun autismespectrumstoornis in de kindertijd functioneren in de volwassenheid en welke problemen zij als kind en als volwassenen ondervonden op gedragsvragenlijsten. De uitkomsten laten zien dat de onderzoeksgroep op volwassen leeftijd redelijk adequaat functioneert, hoewel nog steeds enkele specifieke gedragingen worden gerapporteerd die eveneens in de kindertijd bestonden. Bij mannen ligt dit op het gebied van het executief functioneren, terwijl bij vrouwen dit eveneens op verschillende andere gebieden naar voren komt, zoals in het contact en in angsten. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website