Magazine Logo

ASS in breder perspectief

Drs. Francisca J.A. van Steensel, Dr. Esther I. de Bruin en Prof. Dr. Susan M. Bögels

WTA

Kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) hebben vaak last van angstsymptomen of zelfs angststoornissen. Omgekeerd laten kinderen met angststoornissen meer ASS-symptomen zien in vergelijking met kinderen uit de normale populatie. Het doel van de huidige studie was om drie groepen kinderen met elkaar te vergelijken: kinderen uit de normale populatie (n = 42), kinderen met angststoornissen (n = 42) en kinderen met PDD-NOS en tenminste één comor-bide angststoornis (n = 50). ASS-symptomen werden gemeten met de Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag bij Kinderen (VISK) en het Autisme Diagnostisch Interview -Revisie (ADI-R). Het bleek dat kinderen met angststoornissen meer ASS-symptomen lieten zien dan kinderen uit de normale populatie, maar minder dan kinderen met PDD-NOS. Subgroep analyses lieten zien dat het onderscheid tussen het wel of niet hebben van een ASS classificatie het beste gemaakt kon worden op basis van de ADI-R scores met betrekking tot het sociale domein. De resultaten en beperkingen van de studie worden besproken en bediscussieerd. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website