Magazine Logo

Het beloop van autismespectrumstoornissen

Anneke Louwerse, Mart Eussen, Kirstin Greaves-Lord

WTA

In de huidige bijdrage worden vier casussen beschreven die inzicht geven in hoe kinderen, die op de basisschoolleeftijd gediagnosticeerd zijn met een Pervasieve Ontwikkelingsstoornis - Niet Anderszins Omschreven (PDD-NOS), zich gedurende de adolescentie ontwikkelen. Zowel de kenmerken van de autismespectrumstoornis (ASS) als bijkomende internaliserende en externaliserende problemen komen aan bod. Geen enkel kind met een autismespectrumstoornis (ASS) is hetzelfde. De ernst en hoeveelheid van symptomen variëren sterk tussen kinderen met ASS (Constantino, et al., 2004; Happe & Frith, 2006; Happe, Ronald, & Plomin, 2006; Volkmar, State, & Klin, 2009). Niet alleen binnen deze groep kinderen bestaan verschillen, ook per kind kunnen deze symptomen variëren: wanneer kinderen ouder worden, kunnen nieuwe problemen op de voorgrond treden, terwijl andere symptomen naar de achtergrond schuiven of zelfs verdwijnen (Van Geert & Van Dijk, 2002). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website