Magazine Logo

Neurofeedbackbehandeling bij kinderen en jongeren met autisme

Dr. Mirjam E.J. Kouijzer

WTA

Neurofeedback is een relatief nieuwe behandelmethode die is gericht op het beïnvloeden van de eigen hersenactiviteit. De toepassing van deze techniek bij kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) is controversieel. In drie opeenvolgende studies heb ik de effecten van neurofeedback onderzocht op de klinisch symptomen van ASS, executieve functies van kinderen en jongeren met ASS en hun EEG activiteit. In toenemende mate is gecontroleerd voor mogelijke effecten van de selectie van deelnemers en verwachtingen van deelnemers en hun ouders en voor non-specifieke effecten van neurofeedback zoals het intensieve contact tussen deelnemer en therapeut en de training van aandacht- en concentratievaar-digheden tijdens de neurofeedbacksessies. In alle studies bleek dat een substantieel deel van de kinderen en jongeren met ASS in staat was om tijdens de sessies de overmatige hoeveelheid trage hersengolven te verminderen, hetgeen een positief effect had op de mentale schakelvaardigheid, ook wel cognitieve flexibiliteit genoemd. Het effect op de klinisch symptomen van ASS was minder duidelijk: ouders rapporteerden in twee van de drie studies een afname van de bedoelde symptomen. Vervolgonderzoek is nodig om een definitieve uitspraak te kunnen doen over het effect van neurofeedback op klinische symptomen van ASS. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website