Magazine Logo

Asperger syndroom: motorische interventie - een n=1 studie

Mw. AM. Kruishoop, huisarts

WTA

In dit artikel wordt een casus beschreven van een jongen met het Asperger syndroom. Aanvankelijk wordt bij hem de waarschijnlijkheidsdiagnose ontwikkelingsdyspraxie gesteld en pas een jaar later de diagnose Asperger syndroom. Om die reden wordt hij in eerste instantie doorverwezen voor motorische therapie en in het kader daarvan uitvoerig bekeken en gediagnosticeerd. Hij krijgt daarna ontwikkelingsgerichte motorische therapie en later visolie capsules. Na 2,5 jaar motorische therapie is er sprake van een zeer grote verbetering. Hij haalt een aanzienlijke rijpingsachterstand in en komt in sociaal emotioneel opzicht in het gebied van normaal functioneren, waarbij in lichte mate autistische trekken waarneembaar blijven. Er is geen sociale vaardigheidstraining of andere therapie met hem gedaan. Deze grote inhaal van ontwikkeling is aanleiding om zijn casus te beschrijven. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website