Magazine Logo

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

K. Berman

WTA

In juni 2009 heeft de Gezondheidsraad, op aanvraag van een aantal ministeries, een rapport uitgebracht: Autismespectrumstoornissen, een leven lang anders. Dit rapport geeft een overzicht van de stand van zaken van de wetenschap op het gebied van autisme en gaat in op de door mensen met ASS (en hun ouders) ondervonden problemen, met een aantal aanbevelingen. Hierbij komen verschillende onderwerpen en levensgebieden aan de orde, te weten diagnostiek en behandeling, een zelfstandig leven, wonen, onderwijs en arbeidsparticipatie. Het rapport gaat voornamelijk over kinderen, jongeren en jongvolwassenen; de groep normaal- tot hoogbegaafde volwassenen is hierbij helaas wat onderbelicht gebleven. Vanuit mijn eigen ervaring en expertise heb ik een aanvullende reactie geschreven op het rapport van de Gezondheidsraad, waarbij nader op de verschillende onderwerpen uit het rapport wordt ingegaan, maar dan vanuit volwassen perspectief. Daarvan wordt hier een beknopte samenvatting gegeven, met de focus op aard, verschijnselen en aanbevelingen voor behandeling van ASS. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website