Magazine Logo

Catatonie bij autisme

Angelina Kakooza-Mwesige Lee E.Wachtel Dirk M. Dhossche

WTA

Wanneer er een duidelijke en kenmerkende achteruitgang is in beweging, stemgebruik, structuren van bezigheden, zelfredzaamheid en praktische vaardigheden moet bij mensen met autistisme aan catanonie gedacht worden. Autistische en catanone symptonen overlappen voor een deel, toch wordt catanonie nog altijd bij slechts een op de zeven adolescenten en jong volwassenen met autisme gediagnosticeerd. Patiëntenverslagen tonen aan dat benzodiazepines en elektroshocktherapie (ECT) doeltreffende behandelingen zijn zowel in zowel de acute als de chronische fase van catanonie bij mensen met autisme. Verder onderzoek naar het samenvallen (biologisch en genetisch) van autisme en catanonie is waardevol. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website