Magazine Logo

De ontwikkeling van Theory-of-Mind en het Theory-of-Mind Takenboek

Els Blijd-Hoogewys, Paul van Geert, Marike Serra & Ruud Minderaa

WTA

Er is een nieuwe Theory-of-Mind test ontwikkeld, het ToM Takenboek. Deze test bevraagt diverse vroege ToM vaardigheden en geassocieerde aspecten. De test bezit goede psychometrische kwaliteiten: de interne consistentie, testhertest- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, discriminante, divergerende en convergerende validiteit zijn goed. Normscores zijn beschikbaar. De ToM ontwikkeling van zich normaal ontwikkelende kinderen (n=324, 3-12 jaar) laat een driestaps ontwikkelingsproces zien. De grootste groei was duidelijk tussen 3,5 en 4,7 jaar. Binnen deze algemene ontwikkelingstrend werden er twee statistisch significante discontinuïteiten gevonden: bij 56 maanden en bij 72-78 maanden. Deze discontinuïteiten, welke de vorm hadden van een tijdelijke vermindering in ToM score (dip), gingen gepaard met een vermindering in variabiliteit; dit suggereert dat er op die leeftijd een belangrijke verschuiving in ToM denken plaats heeft. Soortgelijke resultaten werden ook gevonden bij kinderen met PDD-NOS (n=30, 3-8 jaar). Ondanks hun duidelijke ToM problemen, laten ze ook een spontane ToM ontwikkeling zien. De kinderen met PDD-NOS werden gedurende een periode van 20 maanden om de vier maanden getest. Bij de laatste meting hadden ze hun ToM achterstand ingehaald, dit ten gevolge van herhaalde blootstelling aan het ToM takenboek. De kinderen met PDD-NOS hebben een vertraagde ToM ontwikkeling; ook de dip komt op een later moment voor (rond 85-90 maanden). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website