Magazine Logo

Van de redactie

WTA

Geachte lezers, Dit nummer van het WTA heeft met de bijdragen van Edrisi & Eurelings-Bontekoe en die van Hoevenaars een sterk klinisch karakter. De redactie is ervan overtuigd dat de manuscripten de professionals werkzaam in het veld zullen aanspreken. De bijdrage van Blijd-Hoogewys en collega’s heeft daarentegen een sterk psychometrisch gehalte. Veel onderwerpen rond het zogenaamde TOM Takenboek komen aan de orde waaronder de normering. Het longitudinale karakter van het onderzoek verdient navolging: te veel studies beperken zich tot één meetpunt wat geen inzicht geeft in het ontwikkelingsverloop van kinderen met een autismespectrumstoornis. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website