Magazine Logo

Shared Time

Kathinka Poismans

WTA

In sociale interactie is gezamenlijke tijdsbeleving noodzakelijk. Deze gezamenlijke tijdsbeleving vindt zijn basis in het synchroon kunnen beleven van een puls. Zonder deze gezamenlijke beleving kunnen actie en reactie niet goed getimed worden. Het gevolg daarvan is dat de interactie moeizaam gaat verlopen of in zijn geheel stopt. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen met autisme problemen hebben met deze timing. Het gezamenlijk beleven van een flexibele en levendige puls is voor hen geen vanzelfsprekendheid. Dat heeft niet alleen implicaties voor het tot stand komen van sociale interactie, maar ook voor de algemene ontwikkeling van het kind, dat afhankelijk is van het kunnen aangaan van relaties en het hebben van interactie met ander mensen. Binnen de muziektherapie wordt gebruik gemaakt van een muzikale puls; de beat. Deze is vaak duidelijk hoorbaar en door zijn metrisch karakter ook veel voorspelbaarder dan een puls. Op basis van een gezamenlijke beat kan ontwikkeling van de interactie plaatsvinden. Dit gebeurt via het ervaren van verschillende hiërarchische tijdselementen. Het delen van een puls, of in de muziek van een beat, is weliswaar de basis, maar nog geen complete interactie. Ritmische uitwisseling, het delen van intentie in muzikale frasen en de synchrone beleving van een narratieve gebeurtenis (het totale en gezamenlijke spel) horen daar ook bij. Binnen muziektherapie wordt stapsgewijs gewerkt aan de ontwikkeling van deze elementen. Het (promotie) onderzoek waarvan in dit artikel de theoretische onderbouwing wordt uiteengezet, wil die ontwikkeling aantonen en tevens onderzoeken hoe de overgangen verlopen van het ene tijdselement naar het andere. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website