Magazine Logo

Autisme: van beeldvorming naar evidence-based (be)handelen: een proces in ontwikkeling

Ina van Berckelaer-Onnes

WTA

Autisme is een complexe aandoening die nog meer vragen oproept dan beantwoordt. Het overkomt je: als persoon die het heeft, als ouders die een kind hebben met autisme, als hulpverleners en anderen die geconfronteerd worden met een persoon met autisme: een kind, een adolescent, een volwassene. Autisme komt op alle leeftijden voor, op alle niveaus van intelligentie; autisme: een eenheid in verscheidenheid. Ik ben zo iemand wie het autisme overkwam. Als student orthopedagogiek liep ik stage op een Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB). Op de allereerste dag werd ik betrokken bij een spelbehandeling van een zesjarig meisje met autisme. “Ze heeft klassiek autisme”, meldde de behandelend kinderpsychiater. Klassiek?? vroeg ik me af met de zeer beperkte kennis die ik op dat moment van autisme had. Het enige wat ik erover had gelezen betrof een hoofdstuk in “Kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden” van Vedder (1958), getiteld ‘Stoornissen van het contact’. Vedder maakte daarin onderscheid tussen het type Kanner en het type Asperger. Maar welk beeld nu ‘klassiek’ zou zijn, was me toen onbekend. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website