Magazine Logo

Individuele sociale vaardigheidstraining in combinatie met ouderbegeleiding

Margot van Korlaar

WTA

De zevenjarige Kim wordt door haar ouders aangemeld bij het Ambulatorium, verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden, omdat zij zich zorgen maken over haar sociale ontwikkeling. Ouders willen graag inzicht in de mogelijke aanwezigheid van een autismespectrumstoornis (ASS), een passend schooladvies en adviezen met betrekking tot de dagelijkse omgang met Kim. In het verleden is reeds de classificatie Developmental Coordination Disorder gesteld, waarvoor Kim fysio- en ergotherapie heeft gekregen. Ten tijde van het onderzoek en de behandeling bezoekt Kim een cluster 4 school (onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen). Kim heeft een ouder broertje. In deze bijdrage wordt een beschrijving gegeven van een dimensionele en eclectische behandeling, bestaande uit een individuele sociale vaardigheidstraining in combinatie met ouderbegeleiding van Kim. Allereerst wordt ingegaan op de diagnostiek en de indicatiestelling; vervolgens worden het behandeltraject en de behandelevaluatie besproken. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website