Magazine Logo

Ik heb niet zoveel

J.H.W. (Jorgen) Mous

WTA

Het uit te werken thema tijdens de voorbereiding op het congres “Pervasieve ontwikkelingsstoornissen langs de levenslijnen: vier jaar later; andere stemmen” was het stellen van een diagnose binnen het autismespectrum gedurende de adolescente levensfase. Binnen de Adolescentenkliniek, een unit binnen de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC-Sophia te Rotterdam, ging in de oorspronkelijke opzet geen specifieke aandacht uit naar jongeren met een ontwikkelingsstoornis. De kortdurende klinische behandeling was voornamelijk gericht op jongeren met internaliserende stoornissen, eetstoornissen en jongeren die in een crisissituatie verkeerden. Echter gedurende de eerste maanden werden al enkele jongeren aangemeld met depressieve klachten, die na de observatieperiode de diagnose pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified: PDD-NOS) kregen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website