Magazine Logo

Esthetiek en zorgethiek

Merel Visse

Waardenwerk

Dit is een bewerkte versie van de tekst van mijn lezing tijdens het symposium over de expositie Heelmeesters in november 2016, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht. De tentoonstelling Heelmeesters is - ik citeer - 'een platform voor zowel kunstenaars als de Heelmeesters. In een tijd waarin zowel kunst als gezondheidszorg onder druk staan is dit project positief en inspirerend. De interpretaties van de kunstenaars kunnen aanzetten tot andere inzichten op dilemma's binnen de heelkunde'1 In ons werk als Utrechtse zorgethici zoeken we ook naar inzichten en wel een heel specifiek soort inzicht. We vragen ons namelijk af wat goede zorg is. We zijn niet zo geïnteresseerd in algemene uitspraken, maar meer in het goede dat betrekking heeft op een bepaalde plek of situatie. We beginnen onze zoektocht naar dat goede meestal bij het herkaderen van wat we denken dat het probleem is. Het nauwkeurig bevragen en, indien nodig, herkaderen van het probleem (of 'concern' waar we ook wel van spreken) is een belangrijke stap in ons werk. De zorgethiek kun je beschouwen als een ruimte die wordt benut om te 'ontkaderen' en weer te 'herkaderen'. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website