Magazine Logo

Heelmeesters symposium ‘Ethiek en esthetiek’

Richard Brons

Waardenwerk

In het themadeel 'Kunst en Zorg(ethiek) zijn twee bijdragen opgenomen gebaseerd op lezingen gehouden door Frans Vosman en Merel Visse op het Heelmeesters symposium 'Ethiek en Esthetiek' in november 2016. Een derde bijdrage is van de hand van de Duitse kunstenaar, linguist en dementie onderzoeker Oliver Schultz. Deze auteurs behandelen elk op eigen manier de betekenis die kunst kan hebben voor de gezondheidszorg, met name vanuit ethisch, maar hierbij vanzelf ook vanuit esthetisch perspectief. Het kunstproject 'Heelmeesters' georganiseerd door 'De Kunst van het Ondernemen' is een initiatief, waarbij 16 professionele kunstenaars en 16 'Heelmeesters' in gesprek zijn gegaan. De 'Heelmeester' is een deskundige werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg in de brede zin van het woord. Dit kan een organisatie, arts, zorginstelling, maatschap, of iemand op beleidsniveau betreffen. De kunstenaar liet zich door middel van gesprekken inspireren door een Heelmeester. Vanuit de wisselwerking tussen beide partijen is een nieuw kunstwerk gemaakt door de kunstenaar, waarin de visie van de Heelmeester centraal staat. Het unieke aan dit project is dat het een platform biedt voor zowel kunstenaars als de Heelmeesters. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website