Magazine Logo

Waar is het goede verhaal?

Magda van Eck

Waardenwerk

Het waren met name de discussies tijdens de avondmaaltijd die mij er voor het eerst van doordrongen hoezeer de hedendaagse jeugd zich betrokken voelt bij de wereld die wij hen nalaten - en hoe weinig we ze bieden om die nalatenschap te verbeteren. Tony Judt, 2010. Deze woorden van Judt lees en herken ik als een directe opdracht aan het onderwijs. In het bijzonder aan de school waar ik werk als docent maatschappijleer en filosofie. Wat kunnen en moeten wij als onderwijsinstelling leerlingen bieden? Hoe ondersteunen wij deze 'bij de wereld betrokken' leerlingen? Welke praktijken bieden wij hen om praktisch te ervaren en te ontdekken? Hoe helpen wij hen om zelf zorg te dragen en verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld die hen wordt nagelaten? In mijn mailbox wacht het verzoek van Fenna1, een leerling in vwo6, om een aanbevelingsbrief te schrijven aan het University College waar zij wil gaan studeren. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website