Magazine Logo

ZonMw signalement over Zingeving in Zorg

Vicky Holsgens

Waardenwerk

ZonMw stimuleert onderzoek op het gebied van gezondheid en zorginnovatie. ZonMw financiert onderzoek en stimuleert het gebruik van ontwikkelde kennis. Met het signalement 'Zingeving in Zorg - de mens centraal' wil ZonMw 'het debat over zingevingsvraagstuk-ken een extra impuls geven en kennisontwikkeling stimuleren' (website ZonMw). Het signalement is een verzameling van essays, interviews en verhalen uit de praktijk van verschillende betrokkenen in de zorg. Zowel zorgverleners als patiënten, onderzoekers als initiatiefnemers komen aan het woord. Met de veelheid aan afbeeldingen tussen de teksten wordt getracht zingeving ook visueel te vatten. In dit themablok zijn twee essays uit het signalement overgenomen; om het debat over zingevingsvraagstukken een extra impuls te geven zoals ZonMw voor ogen heeft, volgen hierna twee reacties op het signalement door twee hoogleraren. Voordat ik de essays en reacties nader introduceer, allereerst een impressie van het symposium waar het signalement officieel gelanceerd wordt. Als promovenda die onderzoek doet naar zingeving en afgestudeerd is als geestelijk begeleider, reis ik enthousiast naar het Rad-boudumc waar het signalement op 18 maart 2016 officieel wordt gelanceerd. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website