Magazine Logo

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Kathinka Poismans

WTA

Een reactie vanuit de muziektherapie op het rapport ASS van de Gezondheidsraad door K. Poismans. Kathinka Poismans (MMTh) is muziektherapeute en onderzoeker van KenVaK, een Kenniskring voor Vaktherapieën van de Hogeschool Zuyd, Hogeschool Utrecht en Hogeschool ArtEZ. Zij doet promotieonderzoek naar muziektherapie en autisme. Zij wordt in haar reactie gesteund door Drs. Huub Notermans (bestuurslid en portefeuillehouder Kennisinnovatie van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en door Dr. Henk Smeijsters, lector van KenVaK. Vorig jaar heeft de Gezondheidsraad een rapport uitgebracht waarin zij ministers en staatssecretarissen adviseert over het vóórkomen, de begeleiding en de behandeling van ASS (Autismespectrumstoornissen). Waar het de behandeling van ASS betreft is er een systematische literatuursearch gedaan naar systematische reviews en grote studies. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website