Magazine Logo

Planningsvaardigheden bij autismespectrumstoornissen

Hilde M. Geurts en Laura F. Bringmann

WTA

In de klinische praktijk worden vaak planningsproblemen gezien bij mensen met autismespectrumstoornissen (ASS). In neuropsychologisch onderzoek worden taken afgenomen om planningsproblemen te objectiveren. Er zijn verschillende manieren om planningsproblemen vast te stellen. In dit artikel worden de volgende vragen aan de orde gesteld: 1) Zijn er bij mensen met ASS planningsproblemen? 2) Zo ja, met welke planningstest worden de meest eenduidige bevindingen gedaan? Uit zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve analyse kwam naar voren, dat er inderdaad planningsproblemen zijn bij mensen met ASS. Daarnaast werd duidelijk, dat de zogenaamde “tower” taken de planningsproblemen goed in kaart kunnen brengen met uitzondering van de “Stockings of Cambridge”. Bij het vaststellen van planningsproblematiek bij mensen met ASS is het goed om te realiseren dat niet iedere planningstaak even geschikt is voor deze doelgroep. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website