Magazine Logo

De verwerking van fouten en feedback bij kinderen met ADHD of PDD-NOS

Dr. Y. Groen

WTA

ADHD en PDD-NOS zijn ontwikkelingsstoornissen die in de praktijk moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn door een overlap in symptomen. Daarnaast worden beide stoornissen in verband gebracht met tekortkomingen in de executieve functies (zogenaamde ‘controlefuncties’). Eén van die executieve functies is het steeds controleren van het eigen gedrag op fouten en het controleren van feedback uit de omgeving. De uitkomsten van dit proefschrift geven aanwijzingen dat kinderen met deze ontwikkelingsstoornissen van elkaar te onderscheiden zijn in hun psychofysiologische reacties op het verwerken van fouten en feedback. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van hersenpotentialen en kortdurende hartslagveranderingen. De uitkomsten wijzen eenduidig op specifieke tekortkomingen in de verwerking van fouten en feedback bij kinderen met ADHD en een gunstige werking van medicatie (Methylfenidaat). Hoewel kinderen met PDD-NOS in hun gevoeligheid voor fouten veel meer lijken op de gezonde controle kinderen, lijken zij wel minder gevoelig te zijn voor negatieve feedback over hun prestaties. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website