Magazine Logo

De ontwikkeling van Joint Attention en vroeg sociaal-communicatief gedrag bij kinderen met een autismespectrumstoornis

Marrit E. Buruma & Els M.A. Blijd-Hoogewys

WTA

Joint Attention is een belangrijke vaardigheid in de ontwikkeling van jonge kinderen, welke ook invloed heeft op de ontwikkeling van taal,Theory-of-Mind en communicatie. Deze vaardigheid ontwikkelt zich in de eerste twee levensjaren van het kind, met een belangrijke ontwikkelingsstap rond de leeftijd van negen maanden, wanneer kinderen het vermogen tot triadische Joint Attention ontwikkelen. In de literatuur zijn er verschillende definities bekend van Joint Attention, die elkaar ook grotendeels overlappen. Door middel van voorbeelden en foto’s wordt getracht hier meer duidelijkheid in te scheppen. In dit artikel wordt niet alleen stilgestaan bij Joint Attention, maar ook bij de voorlopers daarvan en ander verwant gedrag. Deze verzameling aan vaardigheden wordt omschreven als het vroeg sociaal-communicatief gedrag van kinderen. De chronologische ontwikkeling van deze vaardigheden bij zich normaal ontwikkelende kinderen van nul tot twee jaar wordt in een overzicht weergegeven. Als laatste wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van vroeg sociaal-communicatief gedrag bij kinderen met een autismespectrumstoornis. Uit literatuuronderzoek blijkt dat deze kinderen zowel in de voorlopers van Joint Attention als in de ontwikkeling van de eigenlijke Joint Attention vertraagd zijn. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website