Magazine Logo

Van de redactie

WTA

Geachte lezers, Met name de laatste paar jaar hebben promovendi van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten het WTA benut om hun empirische bevindingen te presenteren aan een lezerspubliek dat breed opgebouwd is: professionals werkzaam in de zorg, opvoeders van kinderen met autisme en ervaringsdeskundigen, kortom het lezersbestand van het WTA. Bedoelde promovendi wisten het hoofdstuk ‘Discussie’ van hun these als uitgangspunt te benutten voor een gedegen en informatieve bijdrage. De redactie juicht dit fenomeen van harte toe. Promoveren betekent niet alleen het zich goed kunnen bewegen in eigen vakkringen maar ook van daaruit naar buiten kunnen treden om de feiten en inzichten vooral daar te bespreken waar het uiteindelijk hoort namelijk de mensen die het betreffen. Het WTA promoot wetenschappelijk onderzoek wat mede moge blijken uit de jaarlijkse prijs voor de meest gewaardeerde bijdrage en de daaraan verbonden gelegenheid tot het uitpreken van een openbare rede tijdens het Nationaal Autisme Congres. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website