Magazine Logo

Autismespectrumstoornis een risicofactor voor delinquentie?

Msc M. Keeven-Lelieveld, Msc I.W.C. Raats-Hage, Dr.Y. Dijkxhoorn, Drs. I.L. Gelderblom

WTA

Deze pilot studie (masterscriptie) had tot doel te onderzoeken in hoeverre de aanwezigheid van een autismespectrumstoornis bij normaal tot hoogintelligente jeugdigen een risicofactor is voor de ontwikkeling van delinquent gedrag. Over jeugdigen met een normaal tot hoge intelligentie met een autismespectrumstoornis (leeftijd tot 17;11 jaar, N=72, 60 jongens en twaalf meisjes) die in Nederland Yulius (voorheen RMPI-De Grote Rivieren) bezoeken, werden twee vragenlijsten ingevuld voor iedere jeugdige: De Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV) (Scholte & van der Ploeg, 2005) en een zelf opgestelde vragenlijst gebaseerd op het meervoudig risicomodel van Scholte & van der Ploeg, (2002). Naast de factor ‘psychische problemen ouders’ uit het meervoudig risicomodel vormt in deze pilot studie de triade van stoornissen, zoals geformuleerd door Wing (1996), een risicofactor voor het ontwikkelen van delinquentie bij jeugdigen met een normale tot hoge intelligentie met een autismespectrumstoornis. Door in de ontwikkeling van een jeugdige met een autismespectrumstoornis attent te zijn op de eventuele ontwikkeling van delinquent gedrag kan de weg vrij gemaakt worden voor vroegtijdige hulp. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website