Magazine Logo

Medicamenteuze behandeling bij autisme

Leontine ten Hoopen & Pieter de Nijs

WTA

Tijdens het tiende Nationaal Autisme Congres in maart 2010 werd door prof. Chris McDougle van de Indiana University (USA) een overzicht gegeven van medicamenteuze mogelijkheden bij autisme. In dit artikel zullen we aan de hand van zijn lezing ingaan op dit onderwerp. Medicamenteuze behandeling wordt bij autisme over het algemeen ingezet als er sprake is van ernstig probleemgedrag (voor de persoon zelf en/of zijn omgeving), als nietmedicamenteuze behandeling onvoldoende effect oplevert en als er een redelijk resultaat mogelijk is. Medicatie wordt met name gericht op doelsymptomen of zogenaamde targetsymptomen die vaak bij autisme voorkomen, zoals hyperactiviteit en afleidbaarheid, repetitief (herhalend) gedrag, prikkelbaarheid en agressie. Tot op heden is er nog geen medicatie beschikbaar voor behandeling van de kernsymptomen van autisme (zoals bijvoorbeeld de beperkingen in sociale wederkerigheid en communicatie), hoewel hier actief onderzoek naar wordt verricht. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website