Magazine Logo

Van de redactie

Jaap van der Meere

WTA

Het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme | Theorie en Praktijk gaat het komende jaar haar 10e jaargang in. Het WTA ging van start in 2002 met circa 500 abonnees. Inmiddels is de oplage 2000. Het WTA is een podium gebleken voor veel wetenschappers en mensen werkzaam in de zorg om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen op het gebied van conceptuele voortgang inzake autisme. Een van de kwaliteitscriteria voor een blad is de verhouding tussen geweigerde en geaccepteerde artikelen. Dankzij de inzet van de peerreviewers is de verhouding op dit moment 20 : 80. We hopen deze verhouding op zijn minst te kunnen handhaven. De nieuwste ontwikkeling van het blad is dat het per 1 januari 2011 online gaat. De website is te vinden op het adres: www.wtaonline.nl. We hopen hiermee alle Nederlandssprekenden –ook elders verblijvend te bereiken en daarnaast geven we de auteurs de gelegenheid om via een uitgebreidere Engelse abstract zich ook te richten tot het internationale forum. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website