Magazine Logo

Op weg naar DSM 5

C. Weber en Van der Gaag

WTA

Naar verwachting zal in het jaar 2013 de DSM IV plaatsmaken voor de DSM V. Een van de meest opmerkelijke veranderingen is dat de subcategorieën zoals die op dit moment onderscheiden worden binnen de autismespectrumstoornissen komen te vervallen om plaats te maken voor één categorie ASS. Op een studiedag -24 november 2010 georganiseerd door Beneckemet als titel ‘McDD en de verkenning binnen de grenzen van ASS’, ging prof. dr. R.J. van der Gaag in op aard en betekenis van deze veranderingen voor de zorg voor autisme. ‘De eerste versie van de DSM, de Diagnostic and Statistical Manual, verscheen in de VS in het jaar 1952. In essentie vormde het een antwoord op het reeds langer in Europa gebruikte classificatiesysteem de ICD waarvan de eerste uitgave verscheen in Zwitserland in het jaar 1900. De afkorting ICD stond toen voor International Classification of Death waarbij de D in de loop der jaren evolueerde naar Desease en tenslotte naar Disorder. Het Amerikaanse antwoord was met name gebaseerd op onvrede over de psychoanalytische richting waarin de ICD zich had ontwikkeld. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website