Magazine Logo

Sociale angst bij hoogfunctionerende jongens met een Autismespectrumstoornis: samenhang met affectieve of cognitieve componenten?

Carolien Rieffe, Lucinda Pouw, Vanja Schnetz, Annette van Zijp, Mark Meerum Terwogt

WTA

Angst, en met name sociale angst, komt in veel sterkere mate voor bij kinderen met een Autismespectrumstoornis (ASS) dan bij zich normaal ontwikkelende kinderen. In dit onderzoek bekijken we de samenhang van affectieve (boosheid en angst) en cognitieve elementen (zelfverwijt en piekeren) met sociale angst bij hoogfunctionerende jongens met ASS en een controlegroep (gemiddeld 12 jaar oud), door middel van zelfrapportage vragenlijsten. Bij de jongens in de controlegroep draagt vooral piekeren bij aan de voorspelling van sociale angst. Bij jongens met ASS blijken zowel de affectieve als cognitieve elementen een unieke bijdrage te leveren aan de voorspelling van sociale angst. Daarnaast blijkt dat jongens met ASS die vaker boos zijn, minder sociale angst rapporteren (indien het niveau van algemene angst gelijk wordt gehouden). Uit de resultaten komt het beeld naar voren dat hoogfunctionerende jongens met ASS een relatief goed inzicht hebben in het eigen functioneren en beperkingen ten aanzien van de sociale contacten. Mogelijk biedt dit inzicht in het eigen emotionele functioneren ook handvatten voor interventie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website