Magazine Logo

Van de redactie

Jaap van der Meere

WTA

Dit blad opent met een artikel van Rieffe en collega’s. Hun onderzoeksuitkomsten suggereren dat hoogfunctionerende jongens met ASS in de vroege tienerjaren goed inzicht hebben in de eigen affectieve en cognitieve processen, waarbij ook een zekere mate van zelfinzicht ten aanzien van de eigen (beperkte) mogelijkheden een rol speelt. De auteurs verbinden hieraan de conclusie dat behandeling en interventie beter afgestemd zouden kunnen worden op dit gegeven. Leontine ten Hoopen en Pieter de Nijs bezochten voor het WTA het Nationaal Autisme Congres 2010. Daarbij tekenden zij een betoog op van Warren Jones en Ami Klin die nader ingingen op kijkgedrag bij autisme. Zij wijzen er op dat mensen met autisme ander kijkgedrag laten zien dan personen zonder autisme. Eerstgenoemden fixeren zich op de mond, terwijl de controlegroep zich richt op ogen, neus en mond. Deze bevinding is vanuit gedragsbiologisch perspectief van groot belang. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website