Magazine Logo

Van de redactie

Jaap van der Meere

WTA

Geachte lezers, Soms krijgt de redactie artikelen aangeboden waarbij getracht wordt vanuit een ruimer conceptueel kader greep te krijgen op de stoornissen die zich bewegen binnen het autismespectrum. Het artikel waarmee dit nummer van het WTA begint, van Peter van der Doef, is daar een voorbeeld van. Vanuit een orthopedagogische benadering beoogt hij een model te ontwikkelen waarbinnen alle verschijningsvormen en aspecten van het autismespectrum (waaronder nadrukkelijk ook McDD) een plaats krijgen. Hij noemt dit een model van orthopedagogische vraagstellingstypen. Auteur plaatst zich daarmee in een traditie die eerder in Nederland werd geëntameerd, ingekleurd en uitgebouwd door Ina van Berckelaer-Onnes die reeds in haar proefschrift uit 1979 (Vroegkinderlijk autisme: Een opvoedingsprobleem. Lisse: Swets & Zeitlinger. ) Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website