Magazine Logo

Allemaal autistisch? Over diagnoses en hun interpretaties

Gerrit Breeuwsma

WTA

Bij de introductie van het begrip autisme werd de wereld van de autist aanvankelijk geschetst als een vreemde, bijna ondoordringbare wereld, amper toegankelijk voor anderen. Langzaam maar zeker is daar echter verandering in gekomen. Eerst via een proces van steeds verfijndere diagnoses, met differentiatie tussen hoog-functionerende aan de ene kant en diepgestoorde autisten aan de andere kant van een autismespectrum. Parallel aan die ontwikkeling is er ook sprake van een soort toenadering tussen autisten en niet-autisten, die de overgang tussen beide steeds vager maakt. ‘Zijn we niet allemaal een beetje autistisch?’, luidde de retorische vraag waarmee een uitgever een populair boek over Autisme (Frith, 2009) aanprees. In dit essay wil ik proberen de reikwijdte van die vraag in kaart te brengen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website