Magazine Logo

Nietzsche en de terrasofie van Henk Manschot

Paul van Tongeren

Waardenwerk

Het boek Blijf de aarde trouw van Henk Manschot bestaat uit twee delen die verschillend maar zeer nauw verwant zijn: het eerste deel gaat over Nietzsche, die gelezen wordt tegen de achtergrond van de ecologische crisis; het tweede deel gaat over wat ons te doen staat inzake die ecologische crisis en beantwoordt die vraag in gesprek met Nietzsche. Het eerste deel bevat een originele en opmerkelijke presentatie van Nietzsche in drie stappen: eerst wordt beschreven hoe Nietzsches filosofie zich ontwikkelt in nauwe samenhang met de natuur waarin hij doorgaans verblijft: de bergen, de zee en vooral de dieren die hij daar ziet (of verzint). Vervolgens staat de metafoor van de stofwisseling tussen mens en omgeving centraal en de betekenis die dat heeft voor een stijl van leven en voor culturen. En ten derde wordt Nietzsches boek Also sprach Zarathustra in een theatrale setting gepresenteerd als ‘bewijs’ van hoe zich in Nietzsches denken een transformatie zou voltrekken naar een manier van leven waarin de aarde centraal staat. Je kunt op veel manieren over Nietzsche schrijven, maar om dat goed te doen, moet je (volgens mij althans) tenminste aan een aantal voorwaarden voldoen. Het boek van Henk Manschot doet dat bijna steeds op een voorbeeldige manier. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website