Magazine Logo

Recht doen aan de praktijk; vertrouwen in de samenleving

Jan Nap

Waardenwerk

1. Zin in de toekomst : hoe zou de politie een voorbeeld kunnen zijn? Dat we leven in een onzekere samenleving is geen nieuws. Vermoedelijk zal die onzekerheid op economisch, cultureel, politiek en moreel vlak (voorlopig?) ook niet afnemen. De globale ontwikkelingen laten zich niet plannen of sturen. Ver van mijn bed bestaat niet meer, het globale is lokaal. De wereld in de wijk. Het web kent tijd, noch plaats. Dat is spannend en brengt spanning. De ervaren kwetsbaarheid neemt toe. De onzekerheid kan het samenleven met verschillen onder druk zetten en doet dat ook, hier en daar. De ander wordt dan ervaren als een bedreiging. De opgave waar we als samenleving voor staan is niet om de onzekerheid te ontkennen of te suggereren die makkelijk weg te kunnen nemen, maar om te verbinden aan een hoopvol en uitnodigend perspectief. Voor eenieder. De vraag om zo’n perspectief, om een ‘nieuw verhaal’ klinkt op veel plaatsen. Wie willen we zijn, vraagt Bas Heijne. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website