Magazine Logo

Sennett: over vakwerk

Frans Berkers

Waardenwerk

Bij de denkers van wie het werk inspirerend en maatgevend is voor de theorie en praktijk van normatieve professionalisering, kan Richard Sennett niet ontbreken en in de werkgroep Normatieve Professionalisering hebben we met name aandacht besteed aan zijn De Ambachtsman. De mens als maker (2008); en dat boek staat in dit artikel centraal. Van beroep ben ik cultureel werker en met dat vak houd ik me al zo’n vijfenveertig jaar bezig (zowel theoretisch als praktisch), waarbij het accent ligt op de theorievorming en methodiekontwikkeling. Daarbij was en is het werk van Oskar Negt (1934) een belangrijke oriëntatie; ten behoeve van de politieke vorming en het leren van democratie besteedt hij aandacht aan de verbindingen tussen (alledaagse) ervaringen en politiek handelen, tussen cultuur en arbeid, tussen verstand en zintuigen, tussen arbeid, politiek en moraal (zie onder andere: Cultuur als akkerbouw der zinnen (1993). In Geschichte und Eigensinn (1981) ontwikkelt hij samen met Alexander Kluge een politieke economie van de arbeidsvermogens en steeds is de wereld van de arbeid en van de werkende mensen een belangrijk onderwerp. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website