Magazine Logo

Relationeel bewustzijn, relationele competentie en veerkracht

Gaby Jacobs

Waardenwerk

In 2003 kreeg ik een bijzonder cadeautje voor mijn verjaardag: een cursus aikido. Dat was het begin van het langzaam doordringende besef hoe ontzettend moeilijk het is om met de aandacht in het hieren-nu te zijn, bij wat er op dit moment gebeurt. Het oefenen van die aandacht is wellicht het belangrijkste onderdeel in deze Japanse verdedigingskunst, omdat die nodig is om adequaat een aanval af te weren, zelfs voordat er maar technieken aan te pas komen. Nog later kwam het besef dat de aandacht richten op jezelf ook het bewustzijn van de relatie met de ander en met de omgeving in de weg kan staan, dat er dus een bepaalde breedte in het bewustzijn nodig is. Het meest duidelijk deed zich dit voor in trainingen met meerdere aanvallers. Als ik gefocust was op het afweren van een aanval, had ik soms te laat in de gaten dat er achter mij iemand een zwaard (bokken) hief. Mijn aandacht was dus te beperkt gericht waardoor ik niet adequaat kon reageren. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website