Magazine Logo

Het existentiële zelfgesprek

Frédéric Vandenberghe

Waardenwerk

In zijn jonge jaren heeft Harry Kunneman de receptie van Jürgen Habermas’ theorie van het communicatieve handelen in Nederland en Vlaanderen bespoedigd. Zijn handige samenvatting van het ‘blauwe monster’ (Kunneman, 1983), zijn veelvuldige artikelen over de filosofische grondslagen van de kritische sociale theorie (Kunneman & Korthals, 1992, 1979; Kunneman en Keulartz, 1985) en zijn proefschrift over Michel Foucault en Habermas (Kunneman, 1986) hebben hem in het kielzog gebracht van de tweede generatie van de Frankfurter Schule. Net als Axel Honneth en Rainer Forst in Duitsland, Thomas McCarthy en Seyla Benhabib in de Verenigde Staten of Jean-Marc Ferry in Frankrijk, heeft Kunneman zijn eigen theorie ontwikkeld in een productief ‘wrijvingsgesprek’ met Habermas. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website